Management systeem

Virtuele medewerkers kunnen ook worden ingezet om naleving van regelgeving en kwaliteitsborging te verbeteren. Door vragen en antwoorden te definiëren die gericht zijn op naleving van wettelijke voorschriften, industriestandaarden of interne beleidsregels, kan de virtuele medewerker fungeren als een realtime controlemechanisme. Medewerkers kunnen specifieke vragen stellen aan de virtuele medewerker om te verifiëren of ze voldoen aan de vereisten en kunnen directe feedback en begeleiding ontvangen om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Het Office AI bevat componenten voor het realiseren van een management systeem. De volgende onderdelen zijn beschikbaar in het Office AI platform en die kunnen naast het gebruik ook dienen als input voor je prompts:

 • Kwaliteitsdoelstellingen
 • Stakeholders
 • Kwaliteitstypen
 • Kwaliteitsmaatregelen
 • Risico’s en risicomethode
 • Verbetersuggesties
 • Klachten
 • Processen
 • Procedures
 • Werkinstructies
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Taken
 • Leveranciersbeoordelingen
 • Kwaliteitsdocumenten
 • Uitgevoerde risicoanalyses
 • Board meetings

Het combineren van jouw datasets met deze informatie kan leiden tot prompts zoals bijvoorbeeld:

 • Kun je op basis van de voorgaande informatie en onze kwaliteitsdoelstellingen beoordelen in hoeverre onze kwaliteitsdoelstellingen worden beïnvloed?
 • Kun je op basis van de voorgaande informatie en onze stakeholders de impact op onze stakeholders weergeven?
 • Kun je op op basis van de voorgaande informatie een indeling maken op basis van onze kwaliteitstypen?
 • Kun je op basis van de voorgaande informatie en de kwaliteitsmaatregel x bepalen welke acties we moeten ondernemen?
 • Kun je op basis van de voorgaande informatie en onze risicomethode een risico classificatie doen?
 • Er is een meeting gepland voor de beoordeling van ons managementsysteem. Kun je overzicht maken van onze openstaande verbetersuggesties?
 • Kun je op basis van de voorgaande informatie aangeven welke afwijkingen er zijn in relatie tot onze werkinstructie?
 • Zie je op basis van de voorgaande informatie issues in relatie tot de verwerkersovereenkomst met leverancier y?